מנורה סקנדי גבוהה

שחור, ברזל
₪470.00

מנורה סקנדי נמוכה

שחור, ברזל
₪350.00

הוריקן סקנדי גדול

שחור, ברזל
₪130.00

הוריקן קנדי קטן

שחור, ברזל
₪78.00

הוריקן סקנדי קוני

שחור, ברזל
₪118.00

מנורה צ'לסי צילינדר קטנה

שחור, ברזל
₪398.00